TanieRollupy

biuro@tanierollupy.com.pl

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Złożenie zamówienia w TanieRollupy.com.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu.
 2. W momencie, gdy Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez TanieRollupy.com.pl, zostaje zawarta umowa między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 3. Przedmioty opisane są cenami brutto. Wszystkie podawane w korespondencji ceny są cenami brutto, chyba że kwota jest opisana inaczej.
 4. Zleceniodawca o wszystkich kosztach zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.
 5. Płatności realizowane są poprzez przedpłatę na konto TanieRollupy.com.pl poprzez płatności online TPay.com lub tradycyjnie.
 6. Umowy kupna-sprzedaży zawarte poprzez stronę TanieRollupy.com.pl są zobowiązujące i nie są wycofywane. W przypadku odmowy zakończenia realizacji ze strony Kupującego, druk wykonywany jest z plików w ostatniej przysłanej wersji.

Projekty

 1. Wycofanie wydruku z zatwierdzonego projektu nie jest możliwe.
 2. TanieRollupy.com.pl realizuje zlecenia na podastawie dostarczonych przez Zleceniodawcę projektów. Projekty mają być dostarczone w formacie jaki wyznaczyła drukarnia. W innym przypadku Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy tym spowodowane. Szczegóły dostępne są w dalszej części regulaminu.
 3. Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć poprawne dane i projekty. Jeśli projekt jest tworzony przez firmę TanieRollupy.com.pl, jest wysyłany do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. Drukarnia nie odpowiada za merytoryczne błędy w druku jeśli projekt został obejrzany i ostatecznie zaakceptowany przez Zleceniodawcę.

Prawa autorskie i inne

 1. Odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych plików ponosi Zleceniodawca. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zapewnieniem przez Zleceniodawcę o posiadaniu pełnych praw do powielania posiadanych materiałów. Zleceniodawca oświadcza również, że przysyłane pliki są wolne od wirusów, które później utrudnią lub nawet uniemożliwią sprawne działanie urządzeń komputerowych jak i oprogramowania.

Terminy realizacji i warunki wysyłki

 1. Zleceniodawca musi przestrzegać terminu złożenia dokumentów i projektów. Jeśli są dostarczone w dalszym terminie Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru.
 2. Podawane na stronie terminy mogą nieznacznie ulec zmianie, dlatego zobowiązujące terminy dostaw muszą być oddzielnie uzgodnione pisemnie na podstawie osobnej umowy. Jeśli w ofercie termin określony jest jako gwarantowany, wszystkie warunki są również zawarte w takiej ofercie.
  • pierwszym dniem realizacji druku jest dzień następujący po przekazaniu zlecenia do realizacji (zaksięgowaniu wpłaty oraz dostarczeniu poprawnych plików i/lub akceptacji przesłanego podglądu, jeśli miał być taki podglą wysyłany);
  • dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia.
 3. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający, chyba że ustalono inaczej.
 4. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone i podlegają reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia tego typu reklamacji jest spisany w obecności kuriera protokół szkody (po podpisaniu odbioru paczki należy sprawdzić czy jest ona w jakiś sposób uszkodzona, również pod względem zawartości). 
 5. TanieRollupy.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek z winy Poczty Polskiej bądź Firmy Kurierskiej.

Warunki reklamacji jakości towaru

 1. Termin przedawnienia ewentualnych roszczeń wynosi miesiąc od dostarczenia towaru. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowanie rachunku wobec drukarni, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej.
 2. W przypadku kolorowych produktów możliwe jest nieznaczne odstępstwo od oryginalnych kolorów i nie podlga ono reklamacji.
 3. Jeżeli towar jest tylko częściowo wadliwy to Zleceniodawca nie może zgłośić całej partii towaru do reklamacji, lecz tylko część nie spełniającą wymogów jakości.
 4. Prawo do składania reklamacji ma tylko i wyłącznie Zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom np. współpracownikom Zleceniodawcy
 5. Różnica wymiaru do 2% jest możliwa i nie stanowi podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

Ogólna specyfikacja przygotowania plików

 1. Przesyłane pliki należy zapisyać w formatach:
  • TIF -  format 1:1, rozdzielczość 300dpi, tryb kolorów CMYK, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili, bez warstw - spłaszczone.
  • PDF, AI - Wszystkie teksty powinny być zamienione w krzywe, mapy bitowe odpowiednio zapisane skala 1:1, rozdzielczość 300dpi, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili ICC, profil kolorów CMYK (Device CMYK).
 2. Pliki mogą być wysyłane w archiwum ZIP lub RAR.
 3. TanieRollupy.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane materiały niezgodne ze specyfikacją oraz wynikłe z tego tytułu błędy w druku.